ຊົນເຜົ່າ ກື​ມມຸ


ກື​ມມຸ ​ແມ່ນ​ຊົນ​ເຜົ່າໜື່ງທີ່​ນອນ​ໃນ​ວົງ​ຄະນະ​ຍາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ​ເອກະ​ພາບ ຕາມ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ຂອງ​ນັກ​ປະຫວັດສາດ​ຫຼາຍປະ​ເທ​ດ ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ປະຫວັດ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອງ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ກື​ມມຸຄ້າຍຄື​ກັບ​ບັນດາ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ທີ່​ນອນ​ໃນໝວດພາສາ​ມອນ-ຂະ​ແມ ບັນດາ​​ເຜົ່າ​ນີ້​ມີ​ເຊື້ອສາຍ​ພົວພັນ​ກັບ​ຊົນ​ຊາດ​ຄອມ​. ຊົນ​ຊາດ​ຂອມ​ມາ​ຈາກ​ເຊື້ອສາຍ​ອິນ​ດາຍ​ບູຮານ ​ໃນ​ທ້າຍ​ສະຕະວັດ​ທີ4, ຊົນ​ຊາດ​ຂອມ​ໄດ້​ຍົກຍ້າຍ​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຢູ່​ເຂດ​ໃນ​ກາງ​ສຸວັນນະ​ພູມ ຕໍ່ມາຫຼາຍມີ​ກໍ່ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ເຜົ່າ​ອື່ນໆ​ເຂົ້າ​ມາ​ຢູ່​ປະ​ເທ​ດລາວ​ຕາມ​ລໍາດັບ ພວກ​ຂອມ​ຈິ່ງ​ແຕກ​​ແຍກ​ກັນ​ໄປ​ຢູ່​ກຸ່ມ​ລະ​ທິດ​ລະທາງ.

ສໍາລັບຊົນເຜົ່າກືມມຸ ໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານບ້ານຊ່ອງ ແລະດໍາລົງຊີວິດຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເຫນືອລົງຮອດແຂວງຄຳມ່ວນ. ເຜົ່າລາວບາງທ້ອງຖິ່ນເຂົາຖືວ່າເຜົ່າກືມມຸແມ່ນເຜົ່າອ້າຍ.


ປະຫວັດ ຄວາມເປັນມາແລະຊື່ເອີ້ນ


ແຕ່ລະແຊງຂອງຊົນເຜົ່າກືມມຸ ເອີ້ນຕົນວ່າ ເອງມີ ການຜັນສຽງແຕກຕ່າງກັນເລັກໜ້ອຍ, ເປັນຕົ້ນ ຄຳທຳອິດ, ກຶມ, ເຄີ, ຂະ, ກະ. ສຳລັບເຜົ່າອື່ນເອີ້ນເຂົາເຈົ້າກະມັນອອກສຽງບໍ່ແຈ້ງໃນຄຳທຳອິດ. ຄໍາວ່າ ກືມມຸ ມີຄວາມໝາຍວ່າຄົນແລະຄົນໃນທີ່ນີ້ມີຄວາມໝາຍເຈາະຈົງເຖິງເຜົ່າຂອງຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ, ຊົນເຜົ່າກືມມຸປະກອບມີຫຼາຍແຊງເຊັ່ນ: ກືມມຸຮອກ,ກືມມຸອູ,ກືມມຸລື້,ແຕ່ລະແຊງຂອງເຜົ່າກືມມຸ ໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານພູມລຳເນົາຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ.


ອາຊີບຂອງຊົນເຜົ່າ ກື​ມມຸລັກສະນະ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ກື​ມມຸ​ແມ່ນ​ປະກອບ​ອາຊີ​ບການ​ກະ​ເສດ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ເຮັດ​ໄຮ່​ປູກ​ເຂົ້າ, ປູກ​ພືດ​ຕ່າງໆ ​ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ໃນ​ຊີວິດ​ປະຈຳ​ວັນ, ການ​ລ້ຽງສັດ​ກໍ່​ເປັນ​ກິດຈະການ​ທີ່​ສຳຄັນ​ໃນ​ສັງຄົມ​ຂອງ​ຊົນ​ເຜົ່າ. ສັດ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມັກ​ລ້ຽງ​ແມ່ນ ໝູ, ໝາ, ງົວ, ຄວາຍ, ​ແບ້ ​ແລະ​ສັດ​ປີກ ​ເພື່ອປະກອບ​ພິທີ​ລ້ຽງຜີ,​ ເຮັດ​ຂວັນ​ແລະ​ໃຊ້​ເປັນ​ອາຫານ​ປະຈຳ​ວັນ. ຄຽງຄູ່​ຊົນ​ເຜົ່າ​ກື​ມມຸມີ​ການ​ເກັບ​ເຄື່ອງ​ປ່າ​ຂອງ​ຂອງ​ດົງ ​ເພື່ອ​ເປັນ​ສິນຄ້າ​​ແລກປ່ຽນຢູ່​ຕາມ​ທ້ອງ​ຕະຫຼາດຫຼື​ແລກປ່ຽນນຳ​ບັບດາ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ.


ທີ່ຕັ້ງບ້ານແລະເຮືອນລັກສະນະ​ເຮືອນ​ຂອງ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ກື​ມມຸຕາມ​ປະ​ເພນີ​ເຂົາ​ເຈົ້າມັກປຸກ​ເຮືອ​ນຮ້ານ, ຈະ​ມີ​ການຈັດ​ຫ້ອງ​ຕາມ​ຄວາມ​ເໝາະສົມ​ຂອງ​ຈຳນວນ​ສະມາຊິກ​ໃນ​ຄອບຄົວ, ​ເຮືອນ​ຈະ​ຖືກ​ຂັ້ນ​ສອງ​ຫ້ອງ, ຫ້ອງ​ໃນ​ສຳລັບ​ພໍ່​ແມ່,​ມີ​ເຕົາ​ໄຟສະ​ເພາະ​ຫນື່ງ​ເຂົ້າ,ຫ້ອງ​ນອກ​ໄວ້​ສຳລັບ​ແຂກ​ແລະ​ມີ​ເຕົາ​ແຕ່ງກິນ,​ແຂກ​ຄົນ​ມາ​ເຮືອນ​ຈະ​​ໄດ້​ຢູ່​ແຕ່​ຫ້ອງ​ນອກ,ບໍ່​ໄດ້​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ນອນ​ຂວາ​ງ​ເຮືອ​ນ,ຍາມ​ກາງ​ເວັນ​ຈະ​ບໍ່ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ຫິ້ນຊີ້ນ​ສັດ​ດິບ​ຕ່າງໆ ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຫຸ້ມຫໍ່ຂື້ນ​ເຮືອນ, ບໍ່ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ແບກ​ສາດ​ປູນ​ອນ ຫຼືສາດ​ຮອງ​ຕີນ​ເຂົ້າ​ຜ່ານ​ບ້ານ​ຢ່າງ​ເດັດຂາດ.


ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ


ຊົນ​ເຜົ່າ​ກື​ມມຸມີ​ເຄື່ອງນຸ່ງ​ປະຈຳ​ຊົນ​ເຜົ່າ ​ເຊີ່ງ​ເປັນ​ເອກະລັກ​ຂອງ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າຕໍ່າດ້ວຍ​ຝ້າຍ,ຍອມ​ນິນ​ແລະ​ປະດັບ​ປະດາ​ຕາມ​ແຕ່ລະ​ເພດ. ​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ​ນີ້​ການ​ແຕ່ງ​ແລະ​ການ​ນຸ່ງ​ຖື​ບາງ​ແຊງ​ຈະ​ປະກົດ​ເຫັນ ​ແຕ່​ຍາມ​ງານ​ບຸນ​ປະ​ເພນີ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ສຳລັບ​ວັດທະນາ​ທຳ ​ແລ້ວ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ມັກ​ນຸ່ງ​ເຄື່ອງ​ສຳ​ເລັດ​ຮູບ​ທີ່​ຊື້​ຈາກ​ຕະຫຼາດ.


ຄວາມເຊື່ອຖືແລະງານບຸນຕາມ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖື​ຂອງ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ກື​ມມຸນັບຖື​ບັນພະ​ບູລຸດຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ມາ​ຕະຫຼອດ, ຢູ່​ໃນ​ເຮືອນ​ມີ​ຮ້ານ​ຜີ, ​ໃນ​ຈຳນວນ​ຜີ​ທີ​ເຄີຍ​ເອີ້ນ​ຫາ​ມາ​ເຮັດ​ພິທີ​ລ້ຽງຜີ​ເຮືອນ​ນັ້ນ​ລວມມີ​ພໍ່,​ແມ່,ປູ່,ຕາ​ຍາຍ. ນອກ​ນັ້ນ​ກື​ມມຸ ຍັງ​ນັບຖື​ຜີບ້າ​ນ,ຜີ​ເມືອງ,ຜີ​ແຖນ,ຜີ​ປ່າ,ຜີ​ນ້ຳ,ຜີ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢ້ານ​ທີ່​ສຸດ​ແມ່ນ​ຜີ​ປອບ. ສະ​ນັ້ນ​ແຕ່​ລະ​ບ້ານ​ຕ້ອງ​ມີໝໍມົນ​ຢ່າງໜ້ອຍຄົນໜື່ງ​ເພື່ອ​ມາ​ປາບ​ຜີ​ປອບ. ດ້ານ​ຄອບຄົວ​ເລືອດ​ເນື້ອ​ເສື້ອ​ສາຍ,ຕະກູນ​ຂອງ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ກື​ມມຸ ​ແມ່ນ​ສືບ​ທອດ​ຕະກູນ​ທາງ​ພໍ່,​​ເມື່ອ​ແມ່ຍິງ​ແຕ່​ດອງ​ໄປ​ແລ້ວ​ຕ້ອງ​ໄປ​ຢູ່​ນຳ​ຄອບຄົວ​ພໍ່ປູ່,​ແມ່​ຍ່າ,​ແຕ່​ຖ້າ​ຄອບຄົວ​ແມ່ຍິງ​ເປັນ​ຄົນ​ທຸກ​ຍາກ​ຝ່າຍ​ຊາຍ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ເຂີຍ​ສູ່​ຕະຫຼອດຊີວິດ ຊົນ​ເຜົ່າ​ກື​ມມຸມີ​ລະບົບ​ຊີງ​ຊາວຫຼືຕະກຸ​ນທີ່​ຕົນ​ເອງ​ຕ້ອງ​ເຄົາລົບ​ບູຊາ​ໂດຍ​ເອົາ​ຊື່​ຂອງ​ໂຕສັດ​ແລະ​ຕົ້ນ​ໄມ້ ​ເພື່ອ​ເຄົາລົບ​ບູຊາ​ຕະກຸນ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ


ເຄື່ອງດົນຕີແລະສິນລະປະພື້ນເມືອງ


ດ້ານ​ສິນລະປະ​ວັນນະຄະດີ ​ແມ່ນ​ອຸດົມສົມບູນ ​ແຕ່ລະ​ແຊງ​ລ້ວນ​ແຕ່​ມີ​ການ​ຂັບ​ລຳ​ຕ່າງໆຫຼາຍຊະນິດ​ແລະ​ມີ​ເຄື່ອງ​ດົນຕີ​ປະດິດ​ສ້າງ​ຈາກ​ໄມ້ປ່ອງ. ນອກຈາກ​ນີ້​ມີ​ນິທານ​ພື້ນ​ເມືອງ, ຄຳ​ຜະຫຍາ​ແລະ​ບົດ​ຟ້ອນ​ປະຈຳ​ເຜົ່າ​ຄື​ຟ້ອອນ: ຟ້ອນ,ດາບ​ແລະ​ຟ້ອນ​ທັ່ງ​ບັ້ງ...


ພາສາປາກເວົ້າ


ຊົນເຜົ່າກືມມຸມີພາສາປາກເວົ້າເປັນຂອງຕົນເອງສະເພາະເຂົາເຈົ້າ,ບໍ່ມີຕົວໜັງສືຂຽນ.ໃຊ້ຕົວອັກສອນລາຕິນເປັນຕົວໜັງສືເຜົ່າກືມມຸ,ປະຈຸບັນນີ້ຕົວອັກສອນດັ່ງກ່າວຍັງຄົງຕົວຢູ່ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ,ເຜົ່າກືມມຸຈະມີພາສາປາກເວົ້າຕ່າງກັນບາງເລັກໜ້ອຍ,ຄົນຊົນເຜົ່າກື​ມມຸຍັງ​ມັກ​ຮຽນພາສາ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ອື່ນໆ​ເຊັ່ນ: ພາສາ​ເຜົ່າ​ລາວ ​ແລະ​ພາສາ​ບາງ​ເຜົ່າ​ຢູ່​ອອ້ມຂ້າງ

ຄັດຈາກປື້ມບັນດາຊົນເຜົາໃນ ສປປ ລາວ

ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊຸມຊົນທີ່ຂະຫຍາຍຕົວທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຊ່າງຫັດຖະກໍາລາວ. ເຂົ້າຮ່ວມຈົດ ໝາຍຂ່າວຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວແລະເລື່ອງລາວຕ່າງໆ.

ກ່ຽວກັບ

Her Works ໄດ້ເລີ່ມຈາກການເດີນທາງຂອງຜູ້ຍິງຄົນຫນຶ່ງທີ່ມີນາມວ່າ ຕຸ໊ກຕາ ເພິ່ນທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຫາຄົນຊົນເຜົ່າຕ່າງໆຢູ່ທົ່ວປະເທດລາວ ໂດຍຫວັງວ່າຈະນຳເອົາງານຝີມືທີ່ປານີດຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ດ້ອຍໂອກາດມາເຜີຍແຜ່ສູ່ສາຍຕາຂອງຄົນທົ່ວໂລກ

ຂໍ້ມູນ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ
ຮ້ານຄ້າ
ຂ່າວ
ເພື່ອນຮ່ວມງານ

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຂາຍຍົກ
ຂໍ້ມູນການຈັດສົ່ງ
ເງຶ່ອນໄຂການສົ່ງຄຶນ
ຖາມຕອບ
ເງື່ອນໄຂ
ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ

ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2019. Her Works