Logo
ລາວ | English
9

ນອກຈາກເສື້ອຜ້າ, ກະເປົາ ແລະ ເກີບ Her Works ຍັງມີເຄື່ອງປະດັບທີ່ເຮັດດ້ວຍມືຈາກຄົນຊົນເຜົ່າແລະ ຂອງຝາກຂອງຕ້ອນ ເປັນກະເປົານ້ອຍໆໄສ່ຫຼຽນ, ໄສ່ເຄື່ອງສຳອາງ, ພວງກຸນແຈ, ປຶ້ມໄສ່ນາມບັດ, ຜ້າພັນຄໍ, ປອກໝອນ, ຜ້າຮອງຈານຮອງຈອກ, ຜ້າປູໂຕະ ແລະອື່ນໆ


4


3
5
6
7
8

ຈົດຫມາຍກິດຈະກຳ


  • ຢ້ຽມຢາມຫັດຖະກຳຕໍ່າເຈ້ຍປໍສາທີ່ເມືອງວັງວຽງ
  • A PANEL DISCUSSION WITH WOMEN ENTREPRENEURS
  • ຢ້ຽມຢາມແມ່ສົວ, ຜູ້ຍິງຄົນດຽວໃນເມືອງຫນອງແຮດແຂວງຊຽງຂວາງ ທີ່ຍັງຄົງສືບຕໍ່ລ້ຽງຊີບດ້ວຍການຂຽນທຽນດ້ວຍມື

ຕິດຕໍ່


ຖະໜົນໜໍ່ແກ້ວກຸມມານ, ບ້ານມີໄຊ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

+856 20 58883388


ສະຫງວນລິຂະສິດ © Her Works 2017