Logo
ລາວ | English
Garments 9

ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງພວກເຮົາມີສອງແບບຄື


1. ແບບຊົນເຜົ່າໄສ່ສະບາຍ
ຊຸດຊົນເຜົ່າປະຍຸກແບບໄສ່ສະບາຍເຫມາະແກ່ການນຸ່ງໄປພັກຜ່ອນ ໄປລີສອດ: ໄປພູເຂົາ ຫລິ້ນປ່າ ຖ່າຍຮູບຕ່າງໆ, ເຊິ່ງແຕ່ລະຊຸດແມ່ນເຮັດຈາກຜ້າຝ້າຍ ຕົບແຕ່ງດ້ວຍການປັກແຊ່ວລາຍດ້ວຍມື


2. ແບບໄສ່ສະບາຍກຶ່ງທາງການ
ພວກເຮົາເນັ້ນການອອກແບບທີ່ໄສ່ສະບາຍສາມາດໄສ່ສຳລັບໂອກາດທີ່ເປັນທາງການໄດ້ ຫລືໄສ່ທົ່ວໄປ ຜ້າທີ່ເຮົານຳໃຊ້ກໍ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເນັ້ນຄວາມສະບາຍໃນການນຸ່ງຖືເຊັ່ນຜ້າຝ້າຍຍ້ອມສີທຳມະຊາດຕ່ຳມື ແລະຜ້າລິນິນ 100% ທີ່ປູກຢູ່ປະເທດໂປແລນ, ຕົບແຕ່ງດ້ວຍ ຜ້າຊົນເຜົ່າຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ສີມືໃນການປັກແຊ່ວສູງ ແລະໃຊ້ເວລາຫລາຍກວ່າຈະແລ້ວຜົນງານຊິ້ນຫນຶ່ງ.


Garments 1
Garments 2
Garments 3
Garments 6
Garments 7
Garments 8
Garments 10
Garments 4
Garments 11
Garments 5

ຈົດຫມາຍກິດຈະກຳ


  • ຢ້ຽມຢາມຫັດຖະກຳຕໍ່າເຈ້ຍປໍສາທີ່ເມືອງວັງວຽງ
  • A PANEL DISCUSSION WITH WOMEN ENTREPRENEURS
  • ຢ້ຽມຢາມແມ່ສົວ, ຜູ້ຍິງຄົນດຽວໃນເມືອງຫນອງແຮດແຂວງຊຽງຂວາງ ທີ່ຍັງຄົງສືບຕໍ່ລ້ຽງຊີບດ້ວຍການຂຽນທຽນດ້ວຍມື

ຕິດຕໍ່


ຖະໜົນໜໍ່ແກ້ວກຸມມານ, ບ້ານມີໄຊ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

+856 20 58883388


ສະຫງວນລິຂະສິດ © Her Works 2017