Garments 9

ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງພວກເຮົາມີສອງແບບຄື


1. ແບບຊົນເຜົ່າໄສ່ສະບາຍ
ຊຸດຊົນເຜົ່າປະຍຸກແບບໄສ່ສະບາຍເຫມາະແກ່ການນຸ່ງໄປພັກຜ່ອນ ໄປລີສອດ: ໄປພູເຂົາ ຫລິ້ນປ່າ ຖ່າຍຮູບຕ່າງໆ, ເຊິ່ງແຕ່ລະຊຸດແມ່ນເຮັດຈາກຜ້າຝ້າຍ ຕົບແຕ່ງດ້ວຍການປັກແຊ່ວລາຍດ້ວຍມື


2. ແບບໄສ່ສະບາຍກຶ່ງທາງການ
ພວກເຮົາເນັ້ນການອອກແບບທີ່ໄສ່ສະບາຍສາມາດໄສ່ສຳລັບໂອກາດທີ່ເປັນທາງການໄດ້ ຫລືໄສ່ທົ່ວໄປ ຜ້າທີ່ເຮົານຳໃຊ້ກໍ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເນັ້ນຄວາມສະບາຍໃນການນຸ່ງຖືເຊັ່ນຜ້າຝ້າຍຍ້ອມສີທຳມະຊາດຕ່ຳມື ແລະຜ້າລິນິນ 100% ທີ່ປູກຢູ່ປະເທດໂປແລນ, ຕົບແຕ່ງດ້ວຍ ຜ້າຊົນເຜົ່າຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ສີມືໃນການປັກແຊ່ວສູງ ແລະໃຊ້ເວລາຫລາຍກວ່າຈະແລ້ວຜົນງານຊິ້ນຫນຶ່ງ.


Garments 1
Garments 2
Garments 3
Garments 6
Garments 7
Garments 8
Garments 10
Garments 4
Garments 11
Garments 5

ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊຸມຊົນທີ່ຂະຫຍາຍຕົວທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຊ່າງຫັດຖະກໍາລາວ. ເຂົ້າຮ່ວມຈົດ ໝາຍຂ່າວຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວແລະເລື່ອງລາວຕ່າງໆ.

ກ່ຽວກັບ

Her Works ໄດ້ເລີ່ມຈາກການເດີນທາງຂອງຜູ້ຍິງຄົນຫນຶ່ງທີ່ມີນາມວ່າ ຕຸ໊ກຕາ ເພິ່ນທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຫາຄົນຊົນເຜົ່າຕ່າງໆຢູ່ທົ່ວປະເທດລາວ ໂດຍຫວັງວ່າຈະນຳເອົາງານຝີມືທີ່ປານີດຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ດ້ອຍໂອກາດມາເຜີຍແຜ່ສູ່ສາຍຕາຂອງຄົນທົ່ວໂລກ

ຂໍ້ມູນ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ
ຮ້ານຄ້າ
ຂ່າວ
ເພື່ອນຮ່ວມງານ

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຂາຍຍົກ
ຂໍ້ມູນການຈັດສົ່ງ
ເງຶ່ອນໄຂການສົ່ງຄຶນ
ຖາມຕອບ
ເງື່ອນໄຂ
ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ

ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2019. Her Works