Logo
ລາວ | English
Shoe 3

ເກີບຂອງ Her Works ແມ່ນຂຶ້ນຊື່ໃນຄວາມໄສ່ນຸ້ມສະບາຍ ໄສ່ຍ່າງຫມົດມື້ກໍບໍ່ກັດບໍ່ເຈັບຕີນ, ເຮັດຈາກຜ້າຝ້າຍເຂັນມື ຕ່ຳມື ແລະ ຍ້ອມສີທຳມະຊາດ ຂະບວນການຜະລິດທີ່ທຳມະຊາດແລະເຮັດຂຶ້ນດ້ວຍມືທຸກຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງເປັນເອກະລັກບໍ່ຄືໃຜ ອອກແບບໂດຍພື້ນຖານຄວາມລຽບງ່າຍແລະເນັ້ນຄວາມສະບາຍ


Shoe 1
Shoe 2
Shoe 4
1
3
4
5
6
2
7
8

ຈົດຫມາຍກິດຈະກຳ


  • ຢ້ຽມຢາມຫັດຖະກຳຕໍ່າເຈ້ຍປໍສາທີ່ເມືອງວັງວຽງ
  • A PANEL DISCUSSION WITH WOMEN ENTREPRENEURS
  • ຢ້ຽມຢາມແມ່ສົວ, ຜູ້ຍິງຄົນດຽວໃນເມືອງຫນອງແຮດແຂວງຊຽງຂວາງ ທີ່ຍັງຄົງສືບຕໍ່ລ້ຽງຊີບດ້ວຍການຂຽນທຽນດ້ວຍມື

ຕິດຕໍ່


ຖະໜົນໜໍ່ແກ້ວກຸມມານ, ບ້ານມີໄຊ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

+856 20 58883388


ສະຫງວນລິຂະສິດ © Her Works 2017